Kategóriák
HQHA

Fedezőmén regisztráció

A hím ivarú tenyészállatok használatával kapcsolatban a fajtánként eltérő kötelezettségek terhelik a méntulajdonosokat.  A magyar hatósági eljárás azonban minden esetben azonos.  A szaporító anyag importjára és felhasználására szintén azonos szabályok vonatkoznak.  Hím ivarú tenyészállat illetve importált szaporító anyag csak magyar hatósági belistázás után használható fel.

 

Magyar belistázás – törzskönyvi szám (TKV)

A magyar belistázás a mén/szaporító anyag törzskönyvi számának kiváltását jelenti.  Az eljárás eredményeként a tenyésztési hatóság (NEBIH) nyilvántartásba veszi a mént/szaporító anyagot, mely ezt követően szabadon felhasználható.  Mivel a HQHA Tenyésztési Programja, mely biztosítja az Egyesület leányszervezeti működését az eredő törzskönyv szabályait követve nem ír elő minősitést, ezért a mén/szaporító anyag felhasználáshoz évenként szüksége tenyésztési engedély automatikusan kiállításra kerül a tulajdonos/importőr kérésére.  A nyilvántartásba vétel alapfelvételei a méntörzskönyvi lap kiállítása melyet az Egyesület végez, illetve a mén/szaporító anyag DNS kártyájának (DNA Markers, DNS allél igazolás) a NEBIH számára biztosított hozzáférése (DNS kártya megküldése, adattartalmának feldolgozása).

A DNS kártyák megigénylése a gondozott fajtánként eltérő.  A DNS kártya (DNA Marker) a származás ellenőrzés folyamataként elvégzett DNS azonosítás részletes vizsgálati eredménye és nem azonos a vizsgálat azonosítójával (Case number).  A vizsgálat azonosítója csak hivatkozás az eredő törzskönyv DNS adatbázisra illetve a DNS azonosítás részletes eredményéhez.  Ezek az eljárások a következőek.

 

American Quarter Horse

Az American Quarter Horse Association (AQHA) ezzel kapcsolatos szabályozása alapján a tenyésztési tevékenység során automatikusan korlátozás nélkül (kivéve HYPP esete) használhatók a mének illetve szaporító anyagaik.  A párosítás eredményeként megszületett utódok regisztrációját azonban meg kell előznie a mén származás ellenőrzése illetve genetikai szűrővizsgálatának elvégzése.  Az előbbi vizsgálata eredménye a DNS kártya (DNA Markers), utóbbi a Panel Teszt, melynek eredménye nem befolyásolja mén használhatóságát, csak megléte kötelező.  Az AQHA a vizsgálatokat kérésre végzi el, azonban a bejegyzett tulajdonosnak csak a vizsgálat azonosító számát küldi (DNA Case Number), annak részletes eredményét (allél lista, DNA Markers) nem.  Ez az AQHA szellemi tulajdonát képezi (Méneskönyv integritás) és felhasználást szerződés szabályozza, mely a Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete (HQHA) és az AQHA között létezik (Data Share Agreement). Ez alapján az AQHA által biztosított és megküldött adatokat (DNS kártya) csak és kizárólag a szerződésben foglaltak alapján lehet felhasználni.  E szerint a DNS kártyák a HQHA kérheti ki a NEBIH számára.

 

Appaloosa

 

Az Appaloosa Horse Club (ApHC) csak a származás ellenőrzést írja elő kötelezően.  A DNS kártyát a tulajdonos részére szabadon biztosítják eljárási díj ellenében.  Igénylést a fizetési adatok megadásával a következő nyomtatványon lehet az ApHC részére benyújtani: DNA Marker Report Release Form.  A DNS kártyát a tulajdonos biztosítja a HQHA-nak mely hivatalosan továbbítja a NEBIH részére.

 

Paint Horse

A American Paint Horse Association (APHA) elbírja származás ellenőrzést és a genetikai szűrővizsgálatok elvégzést.  A genetikai szűrővizsgálat azonban a paint horse esetében 6 betegséget érint.  További különbség, hogy a mén/szaporító anyag felhasználásnak további feltétele, hogy egyszeri díj megfizetését követően a mént listáztatni kell az APHA-nél mint tenyészállat.  A magyar belistázáshoz szükséges DNS kártyát a tulajdonos igényli és juttatja el a HQHA-nak, mely ezt követően továbbítja azt a NEBIH részére.

 

A HQHA csak az eredő törzskönyvek által elismert akkreditált laboratóriumok által kiállított DNS kártyákat tud elfogadni